Stort og småt om internethandel

Dannebrog er det officielle navn for det danske flag

I Danmark har vores flag en stor betydning og er meget brugt i mange sammenhænge. Der er en del traditioner hvor vores flag benyttes både i familie mæssige sammenhænge men også officielle sammenhænge. Det er ved lejligheder som fødselsdage, barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelse på familie siden. Og ved for eksempel gymnastik opvisninger, ved militæret, sports begivenheder, nationale flagdage for blot at nævne nogle stykker, da listen er lang.
I daglig tale kalder vi det oftest blot for flag eller det danske flag, men det officielle navn er dannebrog – som betyder ”danernes fane” eller ”rødfarvet fane”. Det danske flag udseende er et rødt flag, med et stort hvidt kryds i midten af det, som når helt ud til kanterne af flaget.
Danmarks flag er det som man kalder for et korsflag og de er i overvejende grad repræsenteret i nordeuropa, men de kan også findes andre steder. Men de andre nordiske lande som Sverige, Norge, Finland og Island har også et korsflag.
Der er to forklaringer på, hvorfor netop dette navn er opstået til vores flag og det ene er, at ”danne” er beslægtet med vores nationalitet og folkeslag og ”brog” betyder et tøjstykke og herunder gælder også faner, så på den måde er det blevet sammensæt til Dannebrog.
Den anden forklaring som er mere brugt i nutiden er, at det frisiske ord for rød er ”dan” og tillægsordet dannebroget betyder rødbroget. Og denne teori er den der nævnes oftest i de fleste ordbøger.
Flaget er vokset siden målene blev fastsat i 1748 og det er fordi man har indregnet en slidkant, og det var blandt andet fordi så er der lidt at klippe af når flaget bliver slidt af vind og vejr. Men også fordi, at når dannebrog hænger på flagstangen vil forkanten være mere udstrakt end bagkanten og for at det skal se rigtig ud, når man ser flaget på afstand lavede man denne slidkant så det hvide kryds er forskudt hen mod stangen.
Forholdet mellem flag og flagstang er vigtigt, for at det skal se rigtigt ud, har du en 10 m. flagstang skal flaget være 200cm højt.