Stort og småt om internethandel

Flagstænger giver ofte anledning til nabostrid over flagdage

Der er mange anledninger hvor flaget skal hejses og det kan godt give grobund for nogle diskussioner i nabolaget. Hvornår skal der flages, for hvem skal der flages og er der bestemte flagregler i den grundejer forening man bor i. Nogle er af den holdning at har man en flagstang er man forpligtet til at flage i alle givne lejligheder, hvor der er noget at fejrer ved en af naboerne. Så alle med flagstænger flager uanset tilhørsforhold. Og det er her vandene bliver skilt, for andre er af den holdning, at de kun flager når det er nogen der er tæt på dem der har fødselsdag, barnedåb, begravelse og så videre. Mens man i andre grundejer foreninger indkøber små flagstænger på fod og så bliver der udarbejdet en list over hvornår alle har fødselsdag og så skal flage, når der er fødselsdag på gaden. Og i nogle tilfælde bliver kobberbryllup, sølvbryllup og så videre også noteret. Og så er det kutyme, at hvis der er nogen der skal giftes, have barnedåb eller nogen har mistet en, at så skal der også flages når man ser at de andre flager. Men det kan godt skabe stor nabostrid, hvis der ikke er lavet flagregler i det område hvor man bor, for der er altid nogen der bliver sure over, at der blev flaget for nogle og så ikke for dem. Der er jo altid dem der gerne vil være dommer over andre.